Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DESPRE NOI

Activități

 • Realizarea de studii multi- şi interdisciplinare în domeniul conservării şi restaurării, evaluării şi diagnosticării proceselor de deteriorare, a monitorizării influentei factorilor de mediu (temperatură, umiditate relativă, iradiere, poluanţi atmosferici, pulberi atmosferice, evenimentelor naturale, de ex. incendii, cutremure de pământ, inundaţii, schimbări climatice) asupra obiectelor de patrimoniu.
 • Organizarea de seminarii şi conferinţe ştiinţifice, cursuri, workshop-uri şi şcoli de formare profesională şi specializare pentru profesioniştii din domeniul patrimoniului cultural, precum şi a unor programe de educaţie, formare continua şi re-specializare în colaborare cu parteneri din muzee, instituţii de cercetare – dezvoltare, de educaţie pre-universitară şi universitară, autorităţi guvernamentale, organizaţii naţionale şi internaţionale, asociaţii, programe şi proiecte naţionale şi internaţionale cu scopuri similare;
 • Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru obţinerea de finanţări necesare realizării scopurilor propuse;
 • Furnizarea de servicii şi consultanţă în domeniul diagnosticării, monitorizării, conservării, restaurării, autentificării şi valorificării patrimoniului cultural utilizatorilor direcţi (muzee, biblioteci, arhive, centre de conservare-restaurare, colecţionari şi dealer-i de obiecte de artă, etc.) şi instituţiilor naţionale şi internaţionale cu interese în domeniul patrimoniului cultural;
 • Organizarea de programe de diseminare referitoare la:
  • contribuţia tehnicilor analitice la cunoaşterea, conservarea, restaurarea şi valorificarea obiectelor de patrimoniu;
  • influenţa factorilor de mediu asupra patrimoniului cultural;
  • restaurarea obiectelor ca rezultat al degradării induse de factorii de mediu;
  • condiţiile optime de microclimat în contextul conservării preventive.
 • Dezvoltarea carierei specialiştilor din domeniul cercetării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural prin promovareacursurilor universitare (licenţă, master, doctorat) în domeniul ştiinţei conservării şi a mobilităţii la nivel naţional şi internaţional;
 • Organizarea de campanii de informare cu privire la importanţa conservării şi valorificării patrimoniului în contextul încurajării participării cetăţenilor la viaţa culturală a comunităţii lor şi respectul faţă de diversitate.
 • Promovarea asocierii şi cooperării cu alte asociaţii, organizaţii naţionale şi internaţionale ale căror obiective sunt similare.
 • Acordarea de burse, premii şi distincţii tinerilor şi profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural cu merite deosebite;
 • Editarea şi publicarea de broşuri informative, manuale şi îndrumare, cataloage, cărţi, elaborarea de instrumente digitale, audio-vizuale şi multimedia, organizează activităţi culturale în şcoli, proiecte educative şcolare şi extra-şcolare în vederea atingerii scopului şi obiectivelor specifice ale Asociaţiei;
 • Colaborarea cu parteneri industriali şi comerciali, în special IMM-uri, în vederea experimentării şi transferului de tehnologii din domeniul ştiinţific către domeniul aplicativ al protecţiei, conservării şi restaurării patrimoniului cultural;
 • Colaborarea cu asociaţii, organizaţii, instituţii şi autorităţi locale, naţionale şi internaţionale cu scopuri similare.

Please publish modules in offcanvas position.