Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DESPRE NOI

 • Realizarea de studii multi- şi interdisciplinare în domeniul conservării şi restaurării, evaluării şi diagnosticării proceselor de deteriorare, a monitorizării influentei factorilor de mediu (temperatură, umiditate relativă, iradiere, poluanţi atmosferici, pulberi atmosferice, evenimentelor naturale, de ex. incendii, cutremure de pământ, inundaţii, schimbări climatice) asupra obiectelor de patrimoniu.
 • Organizarea de seminarii şi conferinţe ştiinţifice, cursuri, workshop-uri şi şcoli de formare profesională şi specializare pentru profesioniştii din domeniul patrimoniului cultural, precum şi a unor programe de educaţie, formare continua şi re-specializare în colaborare cu parteneri din muzee, instituţii de cercetare – dezvoltare, de educaţie pre-universitară şi universitară, autorităţi guvernamentale, organizaţii naţionale şi internaţionale, asociaţii, programe şi proiecte naţionale şi internaţionale cu scopuri similare;
 • Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru obţinerea de finanţări necesare realizării scopurilor propuse;
 • Furnizarea de servicii şi consultanţă în domeniul diagnosticării, monitorizării, conservării, restaurării, autentificării şi valorificării patrimoniului cultural utilizatorilor direcţi (muzee, biblioteci, arhive, centre de conservare-restaurare, colecţionari şi dealer-i de obiecte de artă, etc.) şi instituţiilor naţionale şi internaţionale cu interese în domeniul patrimoniului cultural;
 • Organizarea de programe de diseminare referitoare la:
  • contribuţia tehnicilor analitice la cunoaşterea, conservarea, restaurarea şi valorificarea obiectelor de patrimoniu;
  • influenţa factorilor de mediu asupra patrimoniului cultural;
  • restaurarea obiectelor ca rezultat al degradării induse de factorii de mediu;
  • condiţiile optime de microclimat în contextul conservării preventive.
 • Dezvoltarea carierei specialiştilor din domeniul cercetării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural prin promovareacursurilor universitare (licenţă, master, doctorat) în domeniul ştiinţei conservării şi a mobilităţii la nivel naţional şi internaţional;
 • Organizarea de campanii de informare cu privire la importanţa conservării şi valorificării patrimoniului în contextul încurajării participării cetăţenilor la viaţa culturală a comunităţii lor şi respectul faţă de diversitate.
 • Promovarea asocierii şi cooperării cu alte asociaţii, organizaţii naţionale şi internaţionale ale căror obiective sunt similare.
 • Acordarea de burse, premii şi distincţii tinerilor şi profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural cu merite deosebite;
 • Editarea şi publicarea de broşuri informative, manuale şi îndrumare, cataloage, cărţi, elaborarea de instrumente digitale, audio-vizuale şi multimedia, organizează activităţi culturale în şcoli, proiecte educative şcolare şi extra-şcolare în vederea atingerii scopului şi obiectivelor specifice ale Asociaţiei;
 • Colaborarea cu parteneri industriali şi comerciali, în special IMM-uri, în vederea experimentării şi transferului de tehnologii din domeniul ştiinţific către domeniul aplicativ al protecţiei, conservării şi restaurării patrimoniului cultural;
 • Colaborarea cu asociaţii, organizaţii, instituţii şi autorităţi locale, naţionale şi internaţionale cu scopuri similare.

Please publish modules in offcanvas position.